การหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ของคอเลสเตอรอล

พ.ย. 20

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มี Cholesterol สูง

Dr. Malcolm Kendrick แพทย์ผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษ ได้ค้นคว้า “ความจริง” ของเรื่องคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วโลกในยุคนี้ และได้เขียนหนังสือ “The Great Cholesterol Con” อาจแปลเป็นไทยว่าการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ เรื่อง Cholesterol ซึ่งเป็น หนังสือกำลังขายดีอย่างเทน้ำเทท่าในอังกฤษ มูลนิธิจึงได้เรียบเรียง สรุป และนำเสนอเรื่องที่ทุกคนควรอ่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เลือกแนวทางดูแลสุขภาพของท่าน ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจ มิได้มุ่งหวังจะโจมตีหรือขัดผลประโยชน์ใคร

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดร่างกายจะสร้าง Cholesterol ขึ้นมาในตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลา หากว่า Cholesterolเป็นสิ่งไม่ดีแล้วธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาทำไม? เราควรคิดกลับไปหาธรรมชาติ ซึ่งควรเป็นคำตอบที่ถูกต้องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Cholesterol เกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะมีผู้ต้องการสร้างภาพ Cholesterol ให้เป็นผู้ร้ายโดยใช้เงินมหาศาลพร้อมกับส่งเสริมให้กินน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน ฯลฯ ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวโดยมีบริษัทยาเริ่มให้ข่าวที่เหมือนเป็นการให้ความรู้มาก่อนว่า Cholesterol เป็นสิ่งที่น่ากลัว ถ้า Total Cholesterolสูงเกิน 200 mg/dl (เดิม300และ250) ก็ควรกินยาลดไขมันในเลือด ซึ่งวงการแพทย์ส่วนใหญ่ก็เห็นดีเห็นงาม จากข้อมูล (Medical Journal) ที่บริษัทยาอยู่เบื้องหลังการทำวิจัยแบบลำเอียง เลือกกลุ่มข้อมูลบางส่วนที่จะเข้าทางบริษัทยาเท่านั้น แล้วทำการเผยแพร่ให้แพทย์และสาธารณะชนให้หลงหวาดกลัวโรคหัวใจ จึงยอมกินยาลดไขมันที่แพทย์แนะนำให้กิน

หนังสือ The Great Cholesterol Con โดย Dr. Malcolm Kendrick

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากอังกฤษ ซึ่งไม่ถูกครอบงำโดยบริษัทยา เหมือน FDA (Food & Drug Administration) ในอเมริกา ปกหน้าของหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่า “This book will change the way you think about heart disease forever” เพราะเราถูกล้างสมองให้เชื่อว่าโรคหัวใจเกิดจาก Cholesterol สูง ตอนหลังมีแพทย์หลายคนคัดค้านว่าไม่เป็นความจริง เพราะ Cholesterol จะสูงหรือต่ำก็เป็นโรคหัวใจตายเท่ากัน

ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ประชากรอายุยืนที่สุดและไม่โดนครอบงำโดยข้อมูลจากฝรั่งอเมริกัน ลองมาดูว่า คนญี่ปุ่นกินอย่างไร

จากข้อมูลจะเห็นว่า Total Calories ในปี 1958 ค่อนข้างสูง ถึง 2,837 แต่ในปี 1999 กลับลดลงมาเหลือแค่ 2,202 ลดลงจากอะไร ลองดูที่ Carbohydrate intake เดิม 84% ลดการบริโภคมาเหลือ 62% และเพิ่มโปรตีนจากเดิม 11% เป็น 18% แต่ดูอันสุดท้าย Fat intakeการบริโภคไขมัน) เพิ่มจาก 5% เป็น 20% กินน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 400% ทำให้ Total Cholesterol ของคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 20% แต่ดูผลจากกราฟข้างล่าง

อัตราการตายลดลงถึง 6 เท่า โดยการลด Carbohydrate เพิ่ม Protein และ ไขมัน(ดี) ลองมาดูอัตราการตายด้วยโรคหัวใจเทียบกับระดับCholesterol ของประเทศอื่นๆกันบ้าง

1 mmol/1 = 38.46 mg/dl

จากกราฟ Average Cholesterol Levels ของขาว Aboriginals (คนพื้นเมืองในออสเตรเลีย) ต่ำที่สุด แต่กลับอัตรา การตายสูงที่สุด ในทางกลับกัน ระดับ Cholesterol ของ Switzerland สูงที่สุด แต่อัตราการตายกลับต่ำสุด
เมื่อเริ่มตระหนักว่าผลการวิจัยที่ว่า Cholesterol สูงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนั้น ไม่เป็นความจริง ตามที่บริษัทยาขู่เอาไว้ บริษัทยาเหล่านั้นจึงเบี่ยงเบนความสนใจว่าดู Total Cholesterol ไม่พอ ต้องดูละเอียดลงไปถึง LDL และ HDL โดยสร้างผู้ร้ายตัวใหม่ให้ LDL มีวิจัยตัวใหม่ชี้ว่า LDL เป็น Bad Cholesterol และ HDL เป็น Good Cholesterol แต่เชื่อหรือไม่ว่าแท้ที่จริง ทั้ง LDL และ HDL ไม่ใช่ Cholesterol ทั้งคู่!! หลอกกันได้ทั่วโลก!
LDL ย่อมาจาก Low-Density Lipoproteins
HDL ย่อมาจาก Hi-Density Lipoproteins “คุณแน่มากที่สามารถทำให้ทั้งแพทย์และประชาชนเชื่อว่า LDL และ HDL เป็น Cholesterol”
Lipoproteins คือ รูปแบบหนึ่งของไขมันผสมกับโปรตีน ที่สามารถละลายน้ำได้ และสามารถเคลื่อนตัวไปในกระแสเลือดได้ ส่วน Cholesterol คือ สารชีวเคมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่สามารถละลายในน้ำได้ มันจึงต้องเข้าไปแทรกตัวอยู่ข้างใน Lipoprotein เพื่อที่จะใช้เป็นพาหนะนำพา Cholesterol เข้าไปในกระแสเลือดและไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ซึ่ง Cholesterol เป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองประมาณ 90% และมีความจำเป็นต้องใช้อย่างมาก! ร่างกายจะทรุดโทรมอย่างรวดเร็วถ้า Cholesterol ต่ำกว่า 200 ดังนั้นความเชื่อที่บอกว่า Cholesterol สูงแล้วมีโอกาสตายด้วยโรคหัวใจ ไม่เป็นความจริง ตรงกันข้าม ถ้าคุณกินยาลดไขมันเพื่อให้ Cholesterol ต่ำกว่า 200 อาจทำให้คุณเป็นโรคหัวใจวายตายเฉียบพลันได้สูงกว่า 3 – 4 เท่าของคนที่ไขมันสูงกว่า 200 แต่ไม่ได้กินยา

ความจริงเกี่ยวกับ Cholesterol
Cholesterol (คอเลสเตอรอล) หรือที่บริษัทยาครอบงำให้เรียกกันทั่วไปว่า “ไขมันในเลือด” ถูกแบ่งประเภทเป็น Cholesterol ตัวดี (HDL) และ Cholesterol ตัวเลว (LDL) แต่รู้หรือไม่ว่า Cholesterol นั้น “ไม่ใช่ไขมัน” เพียงแต่เป็นสารที่คล้ายไขมัน คือมีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำ โครงสร้างทางโมเลกุลของสารที่เป็นไขมันหรือกรดไขมัน จะมีส่วนประกอบทางชีวเคมี (Biochemistry) คือ คาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ลองไปเช็คหนังสือชีวเคมีดูท่านจะรู้ว่า Cholesterol มีโครงสร้างโมเลกุล ที่ไม่ใช่ไขมันแน่นอน แล้วใครล่ะที่เสี้ยมสอนให้วงการแพทย์เรียก Cholesterol ว่าไขมันในเลือด และเรียก HDL ว่า Cholesterol ตัวดี และ LDL ว่า Cholesterol ตัวเลว เพราะทั้ง HDL และ LDL ก็
ไม่ใช่ Cholesterol เด็ดขาด (โปรดดูภาพประกอบ)

รูปที่ 1 : ส่วนประกอบของ Lipoprotein

HDL มาจากคำว่า High Density Lipoprotein และ LDL มาจากคำว่า Low Density Lipoprotein, Lipoprotein เป็นสารประกอบระหว่างไขมัน (เช่น Triglyceride) และ Protein ซึ่งละลายในน้ำเลือดได้ แต่ Cholesterol ไม่สามารถละลายในน้ำเลือดได้ จึงจำเป็นต้องแทรกตัวใน Lipoprotein เข้าไปด้วยจึงไปกับกระแสเลือดได้ทำไมร่างกายถึงสร้าง Cholesterol ขึ้นมา ตับสร้าง Cholesterol ขึ้นมาประมาณ 90% มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับร่างกายเรา เพราะอวัยวะทุกส่วน ถูกสร้างขึ้นมาจาก Cholesterol ทั้งยังทำหน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนต่างๆ อันตรายอย่างยิ่งหากระดับ Cholesterol ในเลือดต่ำกว่า 200 เพราะจะทำให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองไม่ทัน ฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องกินยาลดระดับ Cholesterol ในเลือด เพียงการหลงเชื่อว่า Cholesterol เป็นผู้ร้าย โดยไม่เข้าใจว่า เรา
กำลังเป็นเหยื่อของบริษัทยา

ที่มาของยาลด Cholesterol ชื่อ Statin
มาจากชื่อเต็มว่า Lovastatin เป็นยาเบื่อซึ่งใช้เบื่อสัตว์ แต่ภายหลังถูกค้นพบว่าเมื่อใช้ปริมาณน้อยๆ มีผลช่วยลด Total Cholesterol ได้ แต่คุณกำลังเริ่มสะสมสารพิษในร่างกายไปทีละนิดๆ

Lipoprotein คืออะไร
Lipoprotein หมายถึง Lipid (ไขมัน) ที่จับอยู่กับโปรตีนด้วยแรงดึงดูดทางกายภาพที่ไม่ใช่พันธะโควาเลนต์ ในน้ำเลือดหรือพลาสมา (Blood Plasma) จะมี Lipoprotein หลายชนิดทำหน้าที่ขนส่งลิปิดจากลำไส้เล็กไปยังตับ และจากตับไปยังแหล่งสะสมไขมันและเนื้อเยื่ออื่นๆ เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย Lipoprotein แต่ละชนิดจะมีปริมาณ Lipid และ Protein แตกต่างกัน ทำให้มีความหนาแน่นต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามค่าความหนาแน่นคือ Chylomicron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL) , Low Density

Lipoprotein (LDL) และ High Density Lipoprotein (HDL) แต่ละชนิดมีองค์ประกอบเป็น โปรตีน, Cholesterol, Phospholipid และ Triglyceride ดังแสดงในตารางและรูปที่ 2
องค์ประกอบหลักของ Lipoprotein ทั้ง 4 ชนิด

(ที่มา : http:///bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=0471661791&bcsId=2779)

รูปที่ 2 : Relative sizes of Lipoproteins

 • Chylomicron คือ โปรตีนแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
 • VLDL ก็คือ Lipoprotein ชนิดหนึ่ง
 • LDL ถูกเรียกผิดๆ ว่า Bad Cholesterol
 • HDL ซึ่งเป็น Lipoprotein ที่ขนาดเล็กที่สุด แต่ก็ถูกเรียกผิด ๆ ว่า Good Cholesterol

ทั้ง LDL และ HDL เมื่อดูตามโครงสร้างทางชีวโมเลกุลจะเห็นว่าไม่มีส่วนประกอบของ Cholesterol อยู่เลย ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ Cholesterol แต่มันคือ Lipoprotein ข้อมูลอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับ LDL มีการเก็บข้อมูลของคนอินเดียและคนอเมริกันผิวขาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกา ดังตาราง
ข้างล่าง (จากหนังสือหน้า 121)
the figures from Asian Indians in the USA were as follows:

จากตาราง คนอินเดีย มีอัตราความอ้วน , ความดัน, LDL, สูบบุหรี่น้อยกว่าคนอเมริกันผิวขาวมากมาย แต่อัตราการตายของคนอินเดียกลับสูงกว่ามากมายหลายเท่า และสาเหตุของการตายที่มีอัตราสูงที่สุดคือโรคหัวใจ ทำไมข้อมูลต่อไปนี้ไม่ถึงมือผู้บริโภค?

Journal of the American Medical Association in 1995 : (จากหนังสือหน้า 123) Our findings do not support the hypothesis that hyper cholesterolemia or low HDL – C are important risk factors for all cause mortality, coronary heart disease mortality, or hospitalization for my ocardial infarction or unstable angina in this cohort of persons older than 70 years.

สรุป สมาคมแพทย์อเมริกาแถลงไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ว่า สมมุติฐานที่ว่า Cholesterol สูง และ HDL ต่ำ เป็นเรื่องที่น่ากลัว เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหัวใจวายนั้น ไม่เป็นความจริง , ทำไมเมืองไทยทั้งประเทศไม่มีใครรู้หรือสนใจ แต่สนใจที่จะทำตามข้อมูลที่บริษัทยาให้มากกว่าเพราะอะไร?
Journal of the American Geriatric Society in 1991 : Elevated total cholesterol was not found to be associated with CHD mortality in older men.

National Centre for Health Statistics : Although coronary heart disease remains a leading cause of death and disability in old age, the relationship of serum cholesterol level to risk of coronary heart disease in old age is controversial. Data for 2,388 white person aged 65 – 74 … were examined to determine the relationship of serum cholesterol level to coronary heart disease incidence… there was no overall relationship between serum cholesterol level and coronary heart disease risk in either
men or women…
สรุป ข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือประกาศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ว่า ถึงแม้โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตาย และ ความพิการสำหรับผู้สูงอายุแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับ Cholesterol กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน…..ทำไมเราไม่เคยได้ยิน?
ทำไมข้อมูลเหล่านี้จึงไม่ได้รับการเผยแพร่?? พฤติกรรมของบริษัทยา บริษัท Rosuvastation (Crestor) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาขนาดเล็ก ใช้เงินในการส่งเสริมการขายยากลุ่ม Statin ในปีแรกสูงถึง 1 พันล้านเหรียญ ยังไม่รวมอีก 6 บริษัทที่ใหญ่กว่ามากได้ส่งเสริมการขายไปก่อนแล้วแต่ไม่เปิดเผยถึงงบประมาณนี้ บริษัทยาจะเซ็นสัญญากับนักวิจัยว่าห้ามเปิดเผยข้อมูล โดยจะเลือกเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่มีผลประโยชน์กับบริษัท
เท่านั้นและจ่ายเงินให้นักหนังสือพิมพ์เพื่อไปเขียนเชียร์ผลิตภัณฑ์ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ แล้วให้ข้อมูลการวิจัยซึ่งมีสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือรับรองผล ให้กับหมอโดยตรง ครอบงำ FDA เมื่อ FDA จะยอมรับยาอะไรก็ต้องผ่านการทดสอบในวิธีการที่ต้องใช้ทุนสูงมาก ตามแนวทางที่บริษัทยาตั้งไว้ แล้วประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ ด้วยกระบวนการและวิธีต่างๆ ที่ได้กล่าวมาและพยายามผลักดันให้
ข้อมูลผลการวิจัยของบริษัทยาแทรกซึมเข้าไปในหลักสูตรการแพทย์
ผลเสียของ Statin (ตัวยาที่ใช้ในยาลดCholesterol)
- ทำให้ปวดกล้ามเนื้อ
- เป็นโรคกล้ามเนื้อสลาย
- ในอเมริกามีผู้เสียชีวิตโดยตรงกับการใช้ยานี้ไปแล้ว 416 คน (เก็บข้อมูล 6 ปี)
- มีพิษทำลายระบบประสาท ทำให้สูญเสียความจำ มึนงง เวียนหัว
ข้อมูลที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผลเสีย
- มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
- มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ มากกว่าคนที่ไม่ได้กินยานี้ถึง 3 เท่า
- มีโอกาสเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น 27%
Statin ปัจจุบันเป็นยาอันดับ 1 ที่สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับบริษัทยาทั่วโลก (ยกเว้นบริษัท Bayer ของเยอรมัน ที่มีจรรยาบรรณและได้ถอนตัวออกจากตลาดไปเมื่อปี 2001 เนื่องจากติดตามผล แล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการใช้ยานี้ถึง 40 คน) ลองย้อนกลับไปดูชีวิตมนุษย์เมื่อหมื่นปีก่อนางกายของเราถูกสร้างมาให้ทำอะไร กินอะไร และใช้ชีวิตยังไง ถ้าหากเราใช้ชีวิตถูกต้องตามที่ธรรมชาติออกแบบมา ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินยา
สรุป
LDL และ HDL ไม่ใช่ Cholesterol และ Cholesterol เองก็ไม่ใช่ไขมัน เป็นความเข้าใจผิดหรือถูกบิดเบือนอย่างสิ้นเชิง ที่ไปเรียก LDL ว่า “Bad Cholesterol” และเรียก HDL ว่า “Good Cholesterol” และระดับ Cholesterol ที่สูงไปบ้างก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด ตรงกันข้าม หากระดับ Cholesterol ในเลือดต่ำร่างกายจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองและสร้างฮอร์โมนได้ทัน อันเป็นสาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ
ทิ้งท้าย เริ่มมีกระแสที่ถือว่าทันสมัยที่ว่าดู LDL อย่างเดียวไม่พอ ต้องดูให้ละเอียดไปถึง VLDL บางท่านก็บอกว่ามันเล็กกว่า LDL ตรวจยาก! โปรดดูรูปที่ 2 ท่านจะเข้าใจว่า “โดนบริษัทยาหลอกอีกแล้ว!”

ที่มา : หนังสือ The Great Cholesterol Con โดย Dr. Malcolm Kendrick ISBN 978-1-84454-610-7
ถ้า Cholesterol ไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริง แล้วอะไรเป็นสาเหตุของโรคหัวใจที่แท้จริง?
อันดับ 1 คือ ความเครียด

ความเร่งรีบ ความโกรธ ความตื่นเต้น การแข่งขัน ความกดดัน ตลอดจน ความเครียดจากการสูญเสียคู่ชีวิต การน้อยเนื้อต่ำใจ เป็นต้น
ความเครียดทำให้ร่างกายขับฮอร์โมนร้ายออกมาเป็นชุด เช่น ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันสูง เป็นต้น

ตัวอย่างในวันชิงแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศผู้แพ้ อัตราการตายด้วยโรคหัวใจวายสูงขึ้นกว่าวันธรรมดาหลายเท่า ตรงกันข้าม ฝ่ายประเทศที่ชนะการตายด้วยโรคหัวใจวายคืนนั้นน้อยกว่าปกติ เพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นแฟนฟุตบอล แฟนมวย พึงมีสติ ระวังคอยควบคุมอารมณ์ตื่นเต้นให้ดีในการเชียร์กีฬา ท่านคงมีคำถามในใจว่า ทำไมชาว Aborigin คนพื้นเมืองดั้งเดิมในออสเตรเลียซึ่งมีระดับ LDL ต่ำมาก แต่ทำไมถึงมีอัตราด้วยโรคหัวใจสูงกว่าฝรั่งออสเตรเลียนมากมาย คำตอบคือชาว Aborigin มีความเครียดอย่างมาก จากการถูกกดขี่ ข่มเหง ดูถูกจากพวกฝรั่งมาช้านาน พวกนี้เครียดมากเข้าก็หันไปกินเหล้า ก็ยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีก ทำนองเดียวกันชาวอินเดียที่อยู่ในอเมริกา ทั้งที่กินมังสวิรัติกันเป็นส่วนใหญ่ กินเหล้า สูบบุหรี่ ก็น้อยกว่าฝรั่งอเมริกันมาก LDL ก็ต่ำกว่ามากมาย แต่หัวใจวายสูงกว่าฝรั่งหลายเท่า เพราะชาวอินเดียในอเมริกาไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ถูกตั้งข้อรังเกียจ กีดกัน มีความเครียดสูงมาก จะเห็นได้ว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงมีความเครียดมากกว่าอยู่ในชนบทมาก สังเกตดูอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและมะเร็งสูงกว่าคนต่างจังหวัดอย่างชัดเจน แน่ละครับปัจจัยอื่น ๆ มีผลด้วยเช่น อากาสเสีย มลพิษต่าง ๆ ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น แต่ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญแน่นอน
อันดับ 2 คือ การอักเสบของผนังหลอดเลือด
สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบคือ การที่มีเชื้อแบคทีเรียหลุดเข้าไปในการแสโลหิต โดยเริ่มจากเหงือกหรือฟันอักเสบ แบคทีเรียจะหลุดเข้าไปทางเส้นเลือดผ่านที่เหงือก เมื่อเจอจุดอ่อนที่ใดจะเข้าจู่โจมจนผนังหลอดเลือดเริ่มอักเสบ คล้ายบาดแผลขนาดจิ๋ว LDL มีหน้าที่ตามธรรมชาติ เสมือนปูนฉาบที่เข้าซ่อมผนังกำแพงที่เริ่มร้าว เมื่อ LDL เข้าไปปิดแผลก็มีเกิดรอยนูนขึ้นเล็กน้อยในหลอดเลือด ก็เป็นจุดที่มักมีโลหะหนักและแคลเซียมเข้ามาเกาะสมทบ หากการอักเสบยังเกิดขึ้นซ้ำที่บ่อย การพอกดังกล่าวก็จะหนาขึ้นจนอุดตัน ยิ่งเกิดความเครียดขึ้น การจับตัวของเกล็ดเลือดในจุดเหล่านี้ ก็จะอันตรายยิ่งขึ้น มีข้อสังเกตจากผู้ที่ไม่ใช่บริษัทยาว่าประมาณ 50% ของผู้ที่หัวใจวาย มีระดับ LDL ต่ำ การอักเสบของหลอดเลือดน่าเป็นสาเหตุสำคัญของเส้นเลือดอุดตัน การทำ Oil Pulling ด้วยการอมน้ำมันมะพร้าว แล้วใช้ปากบังคับให้น้ำมันมะพร้าวผ่านซอกฟันไปมา 20 นาที Lauric Acid ในน้ำมันมะพร้าวจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในซอกฟันและเหงือก หากทำก่อนนอนและเมื่อตอนตื่นนอน จะรู้สึกด้วยตนเองว่าปากสะอาดกว่าวิธีใดๆ และอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจจากสาเหตุหลอดเลือดอักเสบได้ถึง 50% คุ้มยิ่งกว่าวิธีใดๆ เพราะเป็นการป้องกัน ไม่ใช่วิธีเป็นแล้วค่อยมาแก้ไข
อันดับ 3 ไตรกลีเซอไรด์สูง
Triglyceride เป็นไขมันในเลือดตัวจริงแต่บริษัทยาไม่พูดถึงนัก เพราะยา Statin แทบไม่มีผลในการลด Triglyceride สาเหตุที่สำคัญคนไทยมี Triglyceride สูงขึ้นกว่าในอดีตมาก เพราะปัจจุบันคนไทยกินน้ำตาลสูงขึ้นมากจนไม่น่าเชื่อ ตัวเลขคือ 36 กก. ต่อคนต่อปี เพิ่มจากปี 2554 33 กก.ต่อคนต่อปี (ที่มา บ.เนสเล่ ประเทศไทย) ตัวเลขนี้หมายถึงรวมน้ำตาลที่มากับน้ำอัดลม กาแฟ น้ำชา น้ำผลไม้ นม อาหารหวาน คาว ทั้งหลาย ที่น่ากลัวคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารตะวันตก เช่น น้ำอัดลม ไอศกรีม เค้ก คุกกี้ ขนมขยะทั้งหลาย อาหารที่มาจากแป้งขาว แม้แต่ข้าว
ขาวหรือผลไม้หวานจัด ก็เป็นสาเหตุให้ Triglyceride สูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจวาย การลดการกินน้ำตาลและอาหารทำจากแป้งขัด ข้าวเจ้า ซึ่งผิดธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ นอกจากจะเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดอุดตันแล้ว ยังมีส่วนทำให้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงอีกด้วย น้ำตาลคือฆาตกรเงียบ นอกจากเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อร่างกายในระยะเวลายาวแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภคเสพติดของหวาน ถ้าขาดหวานจะหงุดหงิด ก้าวร้าว จะเห็นได้ว่าเด็กในยุคนี้จะมีอาการก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆ ตาม อัตราการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ไม่หยุดยั้ง
คนไทยโบราณเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วครับ ไปถามผู้เฒ่าดูสิครับ จะทำให้หมาดุทำอย่างไร ? คำตอบส่วนมาก ก็รู้กันอยู่แล้วคือ เอาน้ำตาลคลุกข้าวให้มันกินเดือนเดียวมันก็ดุแล้ว แล้วลูกหลานคุณล่ะ? การขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ Triglyceride สูง ซึ่งคนเมืองหลวงขาดกันมาก
อันดับ 4 กินไขมันไม่อิ่มตัวที่ผ่านขบวนการผลิตแบบใช้ความร้อนและเคมี
50 ปีที่ผ่านมา พวกเราโดนล้างสมองให้เชื่อว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันหมูที่เราเคยใช้ในอดีตมายาวนานไม่ดี เพราะมีไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) สูง โดยเฉพาะวงการแพทย์จะมีข้อมูลให้คนไข้ว่าอย่ากินอาหารที่ทำจากกะทิ น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันหมู เพราะ “ มี Cholestorol สูง” ทั้ง ๆ ที่น้ำมันมะพร้าวหรือกะทิไม่มีคอเลสตอรอลเลย แต่นำเรื่องไขมันอิ่มตัวและคอเลสตอรอลมาปนกันจนคนไขว่เขว ผลปรากฏว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งโรคหัวใจและมะเร็งของคนไทยพุ่งพรวด ๆ เป็นอัตราการตายลำดับ 1 และ 2 และไม่มีแนวโน้มว่าจะลด ชาวเกาะที่กินกะทิ กินน้ำมันมะพร้าวมาตลอด การเป็นโรคหัวใจหรือมะเร็งต่ำมาก เหมือนคนไทยในอดีต น้ำมันพืชที่ขาย ๆ อยู่ในเมืองไทยปัจจุบันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ดีหรือ? ดีครับ ถ้าเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวแบบบีบเย็น เก็บในขวดสีชา แช่เย็นทันทีเมื่อเปิดขวดแล้วใช้ไม่หมด ข้อมูลที่เขาทำจาก การวิจัยมาโฆษณานั้นดีจริงครับ แต่เวลาเขาผลิตมาขายมันคนละตัวกัน หลอกให้เชื่อแล้วก็เชือดสุขภาพของพวกเรา มา 50 ปีแล้วครับ
น้ำมันพืชขวดสีเหลือง ๆ ที่ขายกันทั่วไป เป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวที่ถูกผลิตด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่ผ่านความร้อนประมาณ 220°c ซึ่งน้ำมันไม่อิ่มตัวไวมากต่อการทำปฎิกริยากับออกซิเยนในอากาศ ถึงไม่โดนความร้อนแค่ 20 นาทีที่ทิ้งไว้ในอากาศก็เสื่อมแล้ว แต่เขาผ่านความร้อน 220°c ทำให้เปลี่ยนสภาพเป็น Transfat ซึ่งอยู่ตัวเก็บไว้ได้นานไม่เหม็นหืนง่าย แต่เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภค นอกจากนั้นการสกัดน้ำมันยังใช้สารเคมีเข้าช่วย เพื่อให้การสกัดมีประสิทธิภาพสูง น้ำมันพวกนี้จึงมีสารเคมีตกค้างอยู่ด้วย แต่เขาอ้างว่าอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัย ! น้ำมันเมื่ออยู่ในขวด Plastic นาน ๆ ก็ย่อมละลายสารก่อมะเร็งเข้าไปอยู่ในตัวน้ำมันที่เราจะนำไปบริโภค น้ำมันมะพร้าวบีบเย็น (Cold Presed Coconut Oil) หรือ Virgin Coconut Oil (VCO) ปัจจุบันประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย เขายอมรับกันแล้วว่าเป็นน้ำมันปรุงอาหารที่ดีที่สุดในโลก เพราะเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดที่เหมือนในน้ำนมมารดาเป็นธรรมชาติที่สุดมี Lauric Acid ที่เป็นภูมิต้านทานให้ร่างกายเหมือนนมแม่ โดนความร้อนก็มีโทษน้อย กว่าน้ำมันชนิดใด ๆ ในโลก เช่น น้ำมันมะกอก ซึ่งดีมากถ้าใช้ทำสลัดคือ ไม่โดนความร้อน แต่ถ้าไปผัด ไปทอด
กลายเป็นพิษทันทีจากไขมันไม่อิ่มตัวที่กลายเป็น Transfat
สาเหตุของโรคหัวใจวายคงมีเรื่องอื่นๆที่หลายท่านจะพูดถึง เช่น ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม แต่ความเครียดและอาหารที่คนไทยเราเปลี่ยนไปในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา เป็นสองเรื่องใหญ่ที่ฝรั่งเข้ามาสอนให้คนของเราละโมบ อยากรวยโดยคิดว่ารวยแล้วจะได้มีความสุข ผลปรากฏว่า เครียดๆๆ ขึ้นโดยลำดับ โรคหัวใจที่ 60 ปีที่แล้ว คนไทยตายด้วยโรคนี้น้อยมาก กลายเป็นโรคที่ตายอันดับสองตกลงมาจากอันดับหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่มานี้เอง ถูกโรคมะเร็งแซงเป็นอันดับหนึ่งเพราะอัตราการเป็นมะเร็งของคนไทย เพิ่มขึ้น 100 เท่า (10,000%) ในช่วง 60 ปีที่ผ่าน
มา ด้วยเหตุเรากินอาหารและรักษาโรคด้วยยาเคมี ตามแนวฝรั่ง ทิ้งอาหารไทย แพทย์ไทย เลยตายทันสมัยเหมือนฝรั่งเปี๊ยบเลยครับ

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจโฟม !!!

พ.ย. 17

อาหาร ตามสั่งที่บรรจุกล่องโฟมเป็นแหล่งสะสมสารสไตรีน ทำให้

 1. สมองมึนงง สมองเสื่อมง่าย
 2. หงุดหงิดง่าย
 3. มีผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 4. เป็นสารก่อมะเร็งอีก 3 ชนิด

ผู้ชาย – มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้หญิง – มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม

ทั้ง 2 เพศ – มีโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตับ แม้จะไม่ได้ดื่มแอลกฮอล์เป็นประจำก็ตาม

สารสไตรีนถือเป็น สารอันตรายที่สหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นบัญชีสารก่อมะเร็ง

หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุในกล่องโฟม ลูกมีโอกาส

 1. สมองเสื่อมเป็นเอ๋อ
 2. อวัยวะบางส่วนพิการ

ส่วนคนทั่วไปถ้ารับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสารสไตรีนในกล่องโฟมได้ง่ายถึง 5 ปัจจัย ได้แก่

 1. อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูง
 2. ถ้าปรุงอาหารโดยใส่น้ำมัน น้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์ จะดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติ
 3. ถ้าซื้ออาหารใส่กล่องทิ้งไว้นานๆ ไม่ได้รับประทาน อาหารจะดูดสารสไตรีนได้มาก
 4. ถ้านำอาหารที่บรรจุโฟมเข้าไมโครเวฟ สไตรีนจะไหลออกมาในปริมาณมาก
 5. ถ้าอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกล่องโฟมมากๆ รวมถึงร้านไหนตัดถุงพลาสติกใสรองอาหาร ขอบอกว่าได้รับสารก่อมะเร็ง 2 เด้ง ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติกเลยทีเดียว

อาหารตามสั่ง หรือข้าวราดแกงที่มักมาคู่กับไข่ดาว หรือไข่เจียวร้อนๆ ขอเตือนว่า ไข่ดังกล่าวจะไปละลายผนังกล่องโฟม เสมือนรับประทานอาหารคลุกสไตรีนไปด้วย

ถึงกระนั้นไข่ดิบที่วางขายในแผงไข่พลาสติก สารสไตรีนมีโอกาสวิ่งเข้าในเปลือกไข่ได้เช่นกัน ถ้าเลือกไข่ดิบควรเลือกซื้อจากแผงไข่กระดาษจะปลอดภัยที่สุด

มนุษย์ ข้าวกล่องอย่ามัวซื้อความสะดวกสบาย จนลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเอง ถ้ายอมให้ร่างกายเริ่มสะสมสไตรีนตั้งแต่วันนี้ รับรองวันหน้าหนีไม่พ้นมะเร็งตัวร้ายเป็นแน่

สำหรับคนที่รักสุขภาพเลือกรับประทานผักปลอดสารพิษ แต่ตักใส่กล่องโฟมคุณค่าอาหารก็ไม่มีเหลือเช่นกันดังนั้นเลี่ยงกล่องโฟมเป็น ดีที่สุด

 

หอมหัวใหญ่ ละลายลิ่มเลือด

พ.ย. 17

ช่วยละลายลิ่มเลือด ลดโคเลสเตอรอลและความดันเลือด ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ป้องกันและยับยั้งการเจริญ

เติบโตของเซลล์มะเร็ง เพิ่มไขมันในเลือดชนิดดี (HDL)

A Sound Mind in A Sound Body …. จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ …โดย จอห์น ล็อก

การรักษาเล็บขบ

นักวิทยาศาตร์จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด ในแคลิฟอร์เนีย ค้นพบวิธีแก้เล็บขบดังนี้

เกลือ 1 ช้อนชา ผสมน้ำ ทำให้อุ่นมากที่สุด เท่าที่เท้าของคุณจะทนได้ แช่ไว้ประมาณ 20 นาที วันละ 2ครั้ง สามารถแก้การบวมอักเสบ และความเจ็บปวดจะบรรเทาภายในเวลา 4 วัน

 

สุดยอดอาหาร…เสริมพลังเซ็กซ์ให้ซู่ซ่า

พ.ย. 17

……..อย่า มัวแต่กินๆๆ ตักเข้าปากอย่างเดียวนะสาวเรา รู้รึเปล่า..ผักและผลไม้บางอย่างมันมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความต้อง การทางเพศได้ดีเทียบเท่ากับไวอากร้า!

รู้อย่างนี้แล้ว รีบเปิดตู้เย็นหาอาหารเสริมพลังเซ็กซ์ทันที แต่หากมีแต่วิญญาณผักผลไม้ งั้นจะช้าอยู่ใย…รีบไปตลาดหาซื้อด่วน อย่าได้ช้าที ให้ไว!

หอยนางรมสด
เป็น ที่ทราบกันอยู่นานนมแล้วว่า ทานหอยนางรมแล้วจะคึกเป็นม้าพยศ เพราะอะไรรึ! หอยนางรมมีธาตุสังกะสี ที่เพิ่มจำนวนสเปิร์มและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) อ้อ! แถมหอยนางรมตัวขาวๆ ยังมีสารโดพามิน (Dopamine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการมีเซ็กซ์อีกด้วยแน่ะ

หอยนางรมมีสารประกอบสำคัญ คือ เทารีน (Taurine ) ซึ่ง ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท มีผลต่อการทำงานของต่อมหมวกไต ซึ่งมีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเพศ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานให้กับร่างกาย

ทอรีนจะมีธาตุสังกะสี (Zinc) เป็น ตัวส่งเสริมการออกฤทธิ์ให้ได้ผลดียิ่งดีขึ้น ซึ่งเราจะพบ Zinc ได้มากในหอยนางรม ดังนั้น หอยนางรมสามารถนำมาเป็น อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือสมรรถภาพทางเพศได้อย่างดีอีกด้วย

เซเลรี่

เซเลรี่ (Celery) คือ ขึ้นฉ่ายชนิดหนึ่งเหมือนกับเมืองไทยบ้านเรา จะแตกต่างก็แค่เป็นพืชผักจากเมืองหนาวหรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นผักสัญชาติฝรั่งนั่นเองผักตระกูลคึ่นช่ายแบบนี้ แม้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือรู้จักของคนไทยเท่าไหร่ แต่สรรพคุณกลับไม่น่ามองข้าม

เพราะเซเลรี่มีสาร แอนโดรสเตอโรน (Androsterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นอารมณ์ทำให้ทั้งชายและหญิงที่ได้ลิ้มลองรสชาติของเซเลรี่ เคลิบเคลิ้มซู้ฃ่ซ่า เซ็กซ์สะเด่าได้ตามๆ กัน

กล้วย

ประกอบไปด้วยเอนไซน์ Bromelain ที่เชื่อว่าสามารถเพิ่มสัญชาติญาณทางเพศให้ผู้ชายได้ นอกจากนั้นกล้วยผลยาวๆ นี้ยังมีโซเดียม (Sodium) และ วิตามินบีรวม ที่เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ส่วนจะทานกล้วยอย่างไรให้เร้าใจ คงไม่ต้องแนะ เพราะผู้หญิงมักเรียนรู้วิธีการทานกล้วยให้ยั่วยวนได้ง่ายๆ ฮิฮิ

กระเทียม

แม้กลิ่นจะทำร้ายบรรยากาศสวยๆ ของคุณ แต่ประสิทธิภาพของกระเทียมที่มีสารอัลลีซิน (Allicin) ที่ช่วยเพิ่มความดันเลือดให้สูบฉีด เพิ่มความต้องการทางเพศ สำหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นกระเทียมสามารถเลือกทานแบบแคปซูลแทนได้นิ

ไข่

ไข่มีวิตามินสูง ทั้งบี 5 และบี 6 ที่ช่วยปรับระดับของฮอร์โมนและลดความเครียด ซึ่งทั้งสองนี้มีผลต่อความต้องการทางเพศ อยากเปลี่ยนรสชาติการบำรุงด้วยไข่ดิบ ลองเปลี่ยนมาลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์ จิบกับแชมเปญ คงเพิ่มสีสันเร่าร้อนกับกิจกรรมบนเตียงของคุณน่าดู!

อัลมอนต์ หรือเมล็ดถั่วต่างๆ
เมล็ด มหัศจรรย์เหล่านี้มีสารที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนให้กับผู้ชาย และกลิ่นหอมของมันยังช่วยเพิ่มความเสน่หาให้คุณทั้งสองได้ด้วย ดินเนอร์มื้อนี้อย่าลืมเทียนหอมกลิ่นอัลมอนต์เพิ่มบรรยากาศ พร้อมไอศครีมผสมอัลมอนต์ปิดท้ายซักถ้วย

อโวคาโด

ผลไม้รูปร่างประหลาดมีส่วนผสมของกรดโฟลิค (Folic Acid) ที่ ช่วยระบบเผาผลาญโปรตีน ช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย นอกจากนั้นยังมีวิตามินบี 6 และโปแตสเซี่ยม ที่ช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศให้ทั้งชายและหญิง วิธีทานอโวคาโด ง่ายๆ แค่ผ่าครึ่งผลแล้วตักเนื้อในด้วยมือของคุณเอง แล้วให้หญิงสาวของคุณขบกินเบาๆ

ช็อกโกแลต

ของว่างสุดโปรดของสาวๆ ที่มีสาร Theobromine คล้ายคาเฟอีน และ Phenylethylamine สารเคมีที่เชื่อว่าเมื่อทานแล้วสามารถผลิตความรู้สึกว่า “รัก” ให้ผู้ที่ทานได้ นอกจากนั้นช็อคโกแลตยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ (Anti-oxidants) ที่ช่วยป้องกันโรคและดีต่อสุขภาพโดยรวม

ชีส

ชีส (Chees) มีส่วนผสมของ Phenylethylamine มากกว่าช็อกโกแลต มันเป็นสารเคมีที่ทำให้คุณสาวๆ รู้สึกอารมณ์ดีเวลากินชอกโกแลตนั่นเอง ฉะนั้นลองสั่งชีสมากินหลังอาหารค่ำเพื่อสร้างความคึกคัก

แต่หากคุณยังคงชอบทานช็อกโกแลต มากกว่า ลองเลือกแบบไม่ผสมนม เพราะมันจะมีส่วนผสมของโกโก้มากกว่า จึงมีสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีมากกว่าด้วยนะจ๊ะ ^^

มะม่วง, พีช, สตรอเบอร์รี่

อะไรจะหวานฉ่ำเท่ากับกัดกินผล ไม้เหล่านี้ ผลไม้เหล่านี้มีรูปร่าง ความฉ่ำที่เพิ่มอารมณ์ปรารถนาและยังมีวิตามินซีเพิ่มความสวยใสให้ผิวด้วย ลองชโลมน้ำผลไม้เหล่านี้ลงบนร่างกายคู่รักของคุณ แล้วเช็ดมันออกด้วยริมฝีปากบางเฉียบของคุณ หรือหั่นผลไม้เหล่านี้เป็นชิ้นเล็กๆ ไว้ป้อนคุณแฟนสาวเจ้าตอนที่เธอกำลังทำท่าออรัลเซ็กซ์ก็เข้าท่ามิใช่น้อย!

โรงพยาบาลธรรมชาติ

พ.ย. 17

1. ไขมันในเลือดสูง

แทนที่จะหายามากินให้ปวดหัว ตับพัง ก็หากระเทียมสดมากินสักวันละ 10 กลีบกับกินหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัว

2. ปวดหัว

ให้หาผักคะน้าหรือ ปวยเล้ง (แมกนีเซียม)

กินวันละ 5 ขีดและกินปลาทูอีกวันละ 2 ตัว (น้ำมันปลาลดการอักเสบ ได้)หรือจะชง โกโก้กินหน่อยก็ช่วยได้ค่ะ

3. เป็นหวัด ไอ จามบ่อย

ให้หมั่นแปรงลิ้นและกิน กระเทียม หอม พริกให้มากเข้าไว้

4. ภูมิแพ้

แค่กินฝรั่งวันละ 5 ชิ้นกับเมล็ดฟักทองวันละ 1กำมือ(สังกะสี)

5. แพ้ฝุ่น ละออง ไรฝุ่น

หาโยเกิร์ตแบบรส ธรรมชาติและนมเปรี้ยวไม่หวานจัดมากิน

6. โรคหืดหอบ ไอเรื้อรัง

กินต้มยำไก่, กินหัวหอมใหญ่หอมแดง ต้นหอมและเอาหอมซุกไว้ใต้หมอน

7. ไขข้อ อักเสบ

หาปลา เนื้อมันกินวันละ 2 ขีด เช่นปลาทู, ปลาสวาย, ปลาแซลม่อน, ปลาซาดีน, ปลาทูน่าหรือแม้แต่ปลา กระป๋อง

8. กระเพาะ ปัสสาวะอักเสบบ่อย

ให้กินน้ำกระเจี๊ยบไม่หวานจัดวันละ 3 มื้อ

พระอรหันต์จี้กง

พ.ย. 17

สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลา

สิ่งที่หนีไม่พ้นคือความตาย

สิ่งที่ซื้อไม่ได้คือชีวิต

สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน

สิ่งที่อดทนคือใจตัว

 

สิ่งที่ต้องพกไว้คือสติ

สิ่งที่ไม่น่ายึดติดคือปัญหา

สิ่งที่ต้องติดตัวคือปัญญา

สิ่งที่น่าจะค้นหาคือใจตน

 

ใจเรายังสับสน

ใจคนไม่แน่นอน

 

มะนาวกระเทียม ลดไขมันในเลือด

พ.ย. 17

1. มะนาว 50 ลูก
2. กระเทียม 1 ก.ก.
ถ้าจะลองทำน้อยหน่อย ก็ลดลงตามส่วน เช่น มะนาว 25 ลูกกระเทียม 1/2 ก.ก.
วิธีทำ
1. ปลอกเปลือกกระเทียม
2. คั้นน้ำมะนาว (ผ้าขาวบางกรอง หรือเอากระชอนมากรอง)
3. นำมาปั่นรวมกัน เสร็จแล้วเก็บใส่โหลแก้ว ทิ้งไว้สักสองอาทิตย์
4. ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
วิธีกิน
กินวันละ 1 ช้อนโต๊ะ (ทานมากกว่านี้ก็ได้ครับ) ทานระหว่างวันหรือก่อนนอนก็ได้ กินเสร็จควรแปรงฟัน เพราะกลิ่นจะแรงมาก หลังทานจะรู้สึกร้อน บริเวณทางเดินอาหารตรงหน้าอก

สรรพคุณ
ลดไขมันในเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดสะอาด เส้นเลือดแข็งแรง ฯลฯ

หมายเหตุ
ทำเสร็จแรกๆ สีจะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม สวยน่ารับประทาน พอทานไปเรื่อย ๆ จะเริ่มออกเหลืองเข้มขึ้น ไม่เป็นไรไม่เสีย ทานไปเรื่อย ๆ พอใกล้หมดก็ทำใหม่จะได้ทานต่อเนื่อง
กระเทียมที่นำมาทำถ้ามีแผล หรือมีจุดเขียว ๆให้ตัดทิ้งให้หมด เพราะถ้าไม่ตัดทิ้งจะทำให้ กระเทียมมะนาวที่ทำเสีย แล้วจะออกสีเขียว ๆ ทานไม่ได้

น้ำอุ่นและหัวใจ

พ.ย. 17

ควรอาบน้ำอุ่นในตอนค่ำและห้ามอาบน้ำหลังสามทุ่ม ที่สำคัญอาบน้ำก่อนทานอาหารให้เป็นประจำ เพราะระบบการย่อยและหัวใจ มันสัมพันธ์กันตามหลักนาฬิกาชิวิต หยิน หยาง และพระสุตรรณกรรมสูตร

คนจีนและคนญี่ปุ่นจะดื่มชาร้อนกับอาหาร ไม่ดื่มน้ำเย็น และตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่เราจะนำ นิสัยการดื่ม แบบนี้มาใช้เวลาเรากิน

บทความนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มน้ำเย็น มันรู้สึกดีที่ได้ดื่มน้ำเย็นๆซักแก้วนึงหลังอาหาร แต่น้ำเย็นจะทำ ให้ไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปจับตัวกันและมันก็ทำให้การย่อยช้าลงด้วย เมื่อกากไขมันเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับกรด มันจะแตกตัวและถูกดูดซึมโดย ลำไส้ และในไม่ช้า มันจะกลายเป็นไขมันซึ่งส่งผลให้เกิด มะเร็งได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดถ้าเราดื่มซุบร้อนๆ หรือ น้ำอุ่นหลังอาหาร อาการสามัญของหัวใจวาย

 

หมายเหตุ ที่สำคัญของหัวใจวาย – คุณควรรู้ว่าไม่ทั้งหมด ของอาการหัวใจวายนั้นจะเป็น การเจ็บที่แขนซ้าย ระวัง การปวดที่รุนแรงของแนวกรามด้วย คุณอาจจะไม่มี อาการเจ็บหน้าอก เป็นอันดับแรก ระหว่างการเป็นหัวใจวาย อาการคลื่นไส้และเหงื่อออกอย่างมาก ก็เป็นอาการสามัญ 60% ของผู้ที่มีอาการหัวใจวาย

 

ขณะนอนหลับจะไม่ตื่นเลย อาการปวดที่กรามสามารถปลุกคุณ จากการนอนได้ จงระวังและตระหนักไว้ ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่เราจะมีชีวิตรอดเท่านั้น

ท้องอืดและปวดท้อง

พ.ย. 17

นำขิงสด 30 กรัม ชงในน้ำเดือด 500 มิลลิกรัม แช่ไว้ 1 ชั่วโมง แล้วกรองดื่มครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ แก้ท้องอืดและปวดท้อง

นำตะไคร้แก่สดๆ ทุบพอแหลกประมาณ 1 กำมือ (50-60 กรัม) ต้มเอาน้ำ แก้อาการแน่นจุกเสียด

ชงชากะเพรา โดยต้มใบกะเพราและยอดสด 1 กำมือ ประมาณ 25 กรัม ในน้ำเปล่า 1 ลิตร ดื่มแทนน้ำ เพื่อช่วยบำรุงธาตุ ขับลม ลดอาการจุกเสียด ชากะเพรานี้เหมาะสำหรับขับลมในเด็ก

อาหารรสขมช่วยกระตุ้นให้น้ำย่อยออกมาทำงานได้ดี ลองกินมะกอก หรือชาสมุนไพรรสขมก่อนอาหาร ก็จะไม่มีอาการอึดอัดแน่นท้องตามมา

ผักผลไม้อย่างมะละกอ แอปเปิล ผักชีลาว มีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร ส่วน กะหล่ำปลี แครอต พาร์สลีย์ และน้ำมันมะกอกชนิดพิเศษ ก็มีสรรพคุณเป็นยาลดกรด ลดการระคายเคือง ควรกินผักผลไม้เหล่านี้พร้อมอาหาร เพื่อช่วยให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความสุข

พ.ย. 17

นิตยสาร Time Magazine บอกว่า ที่อเมริกามีงานวิจัยพบว่าคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือ พระ ในพุทธศาสนา โดยทดสอบด้วยการสแกนสมองพระที่ทำสมาธิและได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นจริง

 

+ หลักความเชื่อของศาสนาพุทธคือ เหตุที่ทำให้เกิดความสุขนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยวางได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ควบคุมความอยาก ที่ไม่มีสิ้นสุด

 

+ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ทะเลาะและใช้หลักเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ให้อภัยตัวเองและผู้อื่น มีจิตใจเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อผู้อื่น

 

+ อริยสัจ 4 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและบอกไว้ด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แท้จริงแล้วก็คือทางเดินไปหาคำว่า “ความสุข” เพราะถ้าเมื่อไรเรากำจัด “ความทุกข์” ได้ แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้น

 

+ อุปสรรคของความสุขก็คือแรงปรารถนาและตัณหา คนเราจะมีความสุขไม่ขึ้นอยู่กับว่า “มีเท่าไร” แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเรา “พอเมื่อไร” ความสุขไม่ได้ขึ้นกับจำนวนสิ่งของที่เรามี หรือเราได้…

 

+ ดังนั้นวิธีจะมีความสุขอันดับแรกต้อง “หยุดให้เป็น และพอใจให้ได้” ถ้าเราไม่หยุดความอยากของเราแล้วละก็ เราก็จะต้องวิ่งไล่ตามหลายสิ่งที่เรา”อยากได้” แล้วนั่นมันเหนื่อย และความทุกข์ ก็จะตามมา…

 

+ ข้อต่อมา ที่ทำให้เราเป็นสุขคือ การมองทุกอย่างในแง่บวก ชีวิตแต่ละวัน แน่นอนเราต้องเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดี ถ้าเราอยากจะมีความสุข เราต้องเริ่มด้วยการมองแต่สิ่งดี ๆ มองให้เป็นบวก เพื่อใจเราจะได้เป็นบวก คิดถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วในวันนี้ สิ่งดี ๆ ที่เราได้ทำ

 

+ ข้อต่อมาคือการให้ หมายรวมถึงการให้ในรูปแบบสิ่งของหรือเงินเรียกว่าบริจาค และการให้ความเมตตากรุณาต่อกัน ให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย ทำให้เรามีความสุข….

 

+ การปล่อยวางให้ได้ ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรงและเศร้าโศกเพียงใด จำไว้ว่ามันจะโดนเวลาพัดพามันไปจากเราไม่ช้าก็เร็ว เราจะผ่านพ้นไปได้….และยอมรับในความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเพียงใด ไม่ว่าผิดหวัง สูญเสีย เจ็บป่วย ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ทุกคนต้องได้ผ่านบททดสอบนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร…

 

+  ทำตนเองให้สดใสด้วยการยิ้มให้ตนเอง ทำคนอื่นให้สดใสได้ด้วยการยิ้มให้เขา การยิ้มไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แต่สร้างความสดใสได้มาก ทำให้เราเป็นสุขอยู่เสมอ เพราะความสุขมันอยู่ใกล้แค่นี้เอง แค่ที่ใจของเรานี่เอง

 

ยิ้มแย้มอย่างแจ่มใส เห็นใครทักก่อน.. นี่คือวิธีแสดงเสน่ห์แบบง่าย ๆ แต่ให้ผลมาก

การให้อภัยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แต่การแก้แค้นลงทุนมาก

 

เขาด่าว่าเราไม่ถึงนาที เขาอาจลืมไปแล้วด้วย แต่เรายังจดจำ ยังเจ็บใจอยู่…นี่เราฉลาดหรือโง่กันแน่  บ่นแล้วหมดปัญหาก็น่าบ่น บ่นแล้วมีปัญหาไม่รู้จะบ่นหาอะไร

 

เรายังเคยเข้าใจผิดผู้อื่น ถ้าคนอื่นเข้าใจเราผิดบ้าง ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไร ทำไมต้องเศร้าหมอง ในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเข้าใจ

 

อย่าโกรธฟุ่มเฟือย  อย่าโกรธจุกจิก  อย่าโกรธไม่เป็นเวลา  อย่าโกรธมาก จะเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

แม้จะฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธ ไม่ได้  แต่ฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธบ่อยได้ ฝึกให้เป็นผู้รู้จักให้อภัยได้ การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา การให้อภัยเป็นเรื่องของเรา

การชอบพูดถึงความดีของเขา คือความดีของเรา การชอบพูดถึงความไม่ดีของเขา คือความไม่ดีของเรา โทษคนอื่นแก้ไขอะไรไม่ได้ โทษตนเองแก้ไขได้

 

แก้ตัวไม่ได้ช่วยอะไร แต่แก้ไขช่วยให้ดีขึ้น

 

การนอนหลับเป็นการพักกาย  การทำสมาธิเป็นการพักใจ  คนส่วนใหญ่พักแต่กาย ไม่ค่อยพักใจ

 

รู้จักทำใจให้รักผู้บังคับบัญชา  รู้จักทำใจให้รักลูกน้อง  รู้จักทำใจให้รักเพื่อนร่วมงาน สวรรค์ก็อยู่ที่ทำงาน เกลียดผู้บังคับบัญชา  เกลียดลูกน้อง  เกลียดผู้ร่วมงาน  นรกก็อยู่ที่ทำงาน

 

การที่เรายังต้องแสวงหาความสุข  แสดงว่าเรายังขาดความสุข แต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้เป็นสุขได้เอง  ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาที่ไหน

 

อ่อนน้อม อ่อนโยน อ่อนหวานนั้นดี…. อ่อนข้อให้เขาบ้างก็ยังดี แต่…อ่อนแอนั้น ไม่ดี

ในการคบคน ศิลปะใด ๆ ก็สู้ความจริงใจไม่ได้

จงประหยัด คำติ  แต่อย่าตระหนี่ คำชม

 

อภัยให้แก่กันในวันนี้ ดีกว่าอโหสิให้กันตอนตาย

ถ้าคิดทำความดี ให้ทำได้ทันที   ถ้าคิดทำความชั่ว ให้เลิกคิดทันที

ถ้าเลิกคิดไม่ได้ ก็อย่าทำวันนี้   ให้พลัดวันไปเรื่อย ๆ

 

ถึงจะรู้ร้อยเรื่อง พันเรื่อง ก็ไม่สู้ รู้เรื่องดับทุกข์

โลกสว่างด้วยแสงไฟ ใจสว่างด้วยแสงธรรม

แสงธรรมส่องใจ แสงไฟส่องทาง

 

ผู้สนใจธรรม สู้ผู้รู้ธรรมไม่ได้

ผู้รู้ธรรม สู้ผู้ปฎิบัติธรรมไม่ได้

ผู้ปฎิบัติธรรม สู้ผู้ที่เข้าถึงธรรมไม้ได้

 

มีทรัพย์มาก ย่อมมีความสะดวกมาก

มีธรรมะมาก ย่อมมีความสุขมาก

 

เมื่อก่อนยังไม่มีเรา เราเพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมานี้เอง

และอีกไม่นานก็จะไม่มีเราอีก จึงควรรีบทำดี ในขณะที่ยังมี…เรา

 

 

เดิน

พ.ย. 17

วารสารการแพทย์ “พีแอลโอเอส เมดิซีน” เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ได้ เอามาแนะนำว่า ให้คนเราออกกำลังด้วยการเดินเร็วสัปดาห์ละ 2.5-5 ชม. หากมีเวลาน้อยกว่าก็ควรทำให้หนักขึ้น ผู้ปฏิบัติตามโดยครบถ้วนจะช่วยให้ มีอายุยืนยาวเฉลี่ยแล้ว 3-4 ปี และแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติได้แค่ครึ่งก็ยังได้ประโยชน์ อายุจะยืนยาวเฉลี่ยแล้วได้อีก 1.8 ปี

รายงานผลการศึกษายังกล่าวว่า การออกกำลังนับเป็นปัจจัยใหญ่ยิ่งกว่า อะไรทั้งหมด เพราะคนที่น้ำหนักตัวปกติ แต่ไม่ได้ออกกำลัง จะมีอายุยืนยาวกว่าคนอ้วนแต่ออกกำลังมากเฉลี่ยแล้วแค่ 3.1 ปี เท่านั้น

รายงานยังได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มักคิดว่าหาเวลาทำไม่ค่อยได้ ให้คิดเสียใหม่ว่าการออกกำลังเป็นการลงทุนที่มีกำไรงามที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะแต่ละปีจะมี เวลาทั้งหมดเกือบ 9,000 ชม. แต่ใช้เวลาเพียงอาทิตย์ละ 5 ชม. หรือปีหนึ่งก็รวมเป็น 260 ชม. จะได้กำไรยืดอายุยืนยาวออกไปได้อีกถึง 30,000 ชม.ไม่เชื่อก็ลองทำเลขในใจดูตอนเดินอยู่ก็ได้

สรุป จากการค้นคว้าจากผู้คนทั้งอ้วนและผอมจำนวนเกิน 650,000 คนให้ความรู้ว่าหากลงทุนออกกำลังเพียงปีละ 260 ชั่วโมง จะได้กำไร ทำให้อายุยืนมากขึ้นอีก ถึง 30,000 ชั่วโมง

รายงานผลการศึกษายังกล่าวว่า การออกกำลังนับเป็นปัจจัยใหญ่ยิ่งกว่า อะไรทั้งหมด เพราะคนที่น้ำหนักตัวปกติ แต่ไม่ได้ออกกำลัง จะมีอายุยืนยาวกว่าคนอ้วนแต่ออกกำลังมากเฉลี่ยแล้วแค่ 3.1 ปี เท่านั้น

คนเลี้ยงไก่ – หลวงพ่อชา

พ.ย. 17

มีคนเลี้ยงไก่อยู่ 2 คน

คนแรก ทุกเช้าจะเอาตะกร้า เข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่ แล้วก็เก็บ “ขี้ไก่” ใส่ตะกร้ากลับบ้าน!! แล้วทิ้งไข่ไก่ ให้เน่าไว้ในโรงเรือน เมื่อเขาเอาขี้ไก่กลับถึงบ้าน ทั้งบ้านก็เหม็นหึ่ง ไปด้วยกลิ่นขึ้ไก่ !!! คนทั้งบ้านต้องทนกับกลิ่นเหม็น !!!

คนเลี้ยงไก่คนที่ 2 เอาตะกร้าเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่ เก็บไข่ไก่ใส่ตะกร้าเอากลับบ้าน เขาเอาไข่ไก่ลงเจียว กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบ้านคนทั้งบ้านได้กินไข่เจียวแสนอร่อย ไข่ไก่ที่เหลือเขาก็เอาไปขาย แล้วได้เงินมาใช้จ่ายในบ้าน ทุกคนในบ้านมีความสุขมาก

แล้วในชีวิตของเราหละ เป็นพวกไหน เป็นคนเก็บ “ไข่ไก่ ” หรือ เก็บ”ขี้ไก่” ถ้าเราเป็นคนเก็บ “ขี้ไก่” ก็จะเป็นคนที่เฝ้าแต่เก็บ เรื่องร้ายๆ แย่ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไว้ในหัวของเรา และมีความทุกข์ตลอดเวลาที่คิดถึงมัน!!! แต่ถ้าเราเป็นคนที่เก็บ”ไข่ไก่” เราจดจำสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดในชีวิตของเราและมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงมัน!!

คนเราส่วนใหญ่ชอบเป็นคนเก็บ “ขี้ไก่” เราถึงต้องเป็นทุกข์ตลอดเวลา เรื่องความเสียใจ ความผิดพลาด ความเจ็บใจฯลฯ มักจะติดอยู่ในใจของเรานานเท่านานถ้าเราอยากมีความสุขในชีวิต เลือกเก็บ”ไข่ไก่” กับชีวิต จงทิ้ง “ขี้ไก่” ไปเถอะ ชีวิตของเราจะได้มีความสุขซักที

 

ข้อคิด

พ.ย. 17

เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนเรือนร่าง คือ รอยยิ้ม

งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ งานช่วยเหลือผู้อื่น

ความสุขที่สุด คือ ..การให้..

อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดีที่สุด คือ คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่น

พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ คือ ความรัก

ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การทำร้ายตัวเอง

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ ความกลัว

ยานอนหลับที่ให้ผลดีที่สุด คือ ความสงบภายในใจ

การทำดี พูดดี

พ.ย. 17

การทำดีเป็นการสร้างเสน่ห์ให้แก่ชีวิต ทำชีวิตให้มีค่าไม่ว่าจะเป็นการดีทางกาย ทางวาจา หรือทางใจก็ตาม

ประการที่หนึ่ง ดีทางกายนั้น นับแต่การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ไม่เป็นโจรปล้นทรัพย์ ปล้นความดีของผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ลิ้นกระด้างคางแข็ง ไม่เย่อหยิ่งจองหอง ล้วนแต่เป็นความดีทางกายทั้งสิ้น

ประการที่สอง ดีทางวาจา สุนทรภู่จอมกวีของไทยและของโลก กล่าวไว้ว่า…

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

ถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร

จะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปาก

จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา

ถ้าพูดดีก็มีคนเขาเมตตา

จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ

อาวุธสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือปาก จะได้ดีมีสุข จะอิ่มหรืออด ขาดทุนหรือกำไร ก็เพราะปาก ปากนั้นเป็นอาวุธที่สำคัญหากใช้เป็นก็เกิดคุณ หากใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษ เพราะปากเป็นได้ทั้งหอกทั้งขวาน อดีตนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยท่านหนึ่ง (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน) เคยกล่าวไว้ว่า ก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูด พูดแล้วคำพูดเป็นนายของเรา ผู้ที่ชอบพูดทิ่มตำเสียดแทงให้ผู้อื่นสะดุ้งผวาเจ็บแสบเสียหาย พวกนี้เรียกว่า มุขสัตติ คือคนปากหอก บางพวกพูดที่ไหน แตกที่นั่น รักกันก็เกลียดกัน มิตรต้องกลายเป็นศัตรู อยู่ด้วยความหวาดระแวง พวกนี้เรียกว่า ปากขวาน คือพูดขวานผ่าซาก!

เพราะฉะนั้น การพูด การเจรจา หรือการใช้ปากต้องเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์ เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดความรักความสมานสามัคคีกันระหว่างคนในชาติในศาสนา คนร่วมสังคมตลอดจนถึงครอบครัวของเรา!

การพูด การเจรจาที่จัดว่าสร้างสรรค์ ต้องเข้าลักษณะ พูดอ่อนหวาน พูดประสานสามัคคี พูดมีสาระ ทั้งสามลักษณะ นี้เป็นวาจาที่ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษ พูดแล้วเกิดความรักใคร่กลมเกลียว ไม่แตกแยกแตกสามัคคีกัน ลักษณะของสามัคคีมีดังนี้

ถ้าสามัคคี เรียกว่า กลมเกลียว

แตกสามัคคี เรียกว่า ปีนเกลียว

เข้าหน้ากันไม่ติด เรียกว่า เขม็งเกลียว

เพราะฉะนั้น การที่สังคมแตกแยกร้าวฉาน ก็เกิดจากการที่เราใช้ปากไปในทางทำลายไม่สร้างสรรค์ ชอบยุให้รำตำให้รั่ว ดิฉันนินทาด่าว่าส่อเสียด ไม่ยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน คอยจ้องจับผิดซึ่งกันและกันเป็นสามีภรรยาเป็นนายเป็นบ่าวเป็นเจ้าเป็นข้า สุดท้ายต้องร้าวฉานทะเลาะขัดแย้งมีปัญหาต่อกันและกัน ขึ้นชื่อว่าทะเลาะวิวาท บาดหมางกันแล้ว ไม่มีผลดีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนและเป็นอะไรก็ตาม เช่น…

ทะเลาะกับเมีย เพลียใจที่สุด

ทะเลาะกับผัว ปวดหัวที่สุด

ทะเลาะกับแฟน แค้นใจที่สุด

ทะเลาะกับพ่อแม่ แย่ที่สุด

ทะเลาะกับลูก ทุกข์ใจที่สุด

ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน รำคาญที่สุด

ทะเลาะกับผู้ร่วมงาน ฟุ้งซ่านที่สุด

ทะเลาะกับลูกน้อง มัวหมองที่สุด

ทะเลาะกับเจ้านาย ฉิบหายที่สุด

ทะเลาะกับพระเณร เวรกรรมที่สุดฯ

นี่แหละท่านทั้งหลาย สิ่งที่บ่อนทำลายความรัก ความมั่นคงที่พึงระวัง

“อันวาจาชั่วตัวอุบาทว์ ช่างร้ายกาจเสียสุดที่

แม้นเป็นลูกพ่อแม่ก็ไม่ดี เป็นน้องพี่เขาก็รำคาญ

หากเป็นเมียผัวก็หน่าย ใครเข้าใกล้ก็ร้าวฉาน

ชอบยุแยงให้แหนงกัน ทำลายผลาญสามัคคี”

ฉะนั้น ทุกท่านจึงควรที่จะได้ใช้ปากให้เป็นไปในทางที่เกิดสันติสุข เกิดความเข้าใจ อย่าพูดให้เกิดความไขว้เขว ต้องวิเคราะห์แล้วค่อยวิจารณ์ บางท่านวิจารณ์โดยไม่วิเคราะห์ จึงเกิดวิตกเกิดฟ้องร้องเป็นคดีความเสียก็มาก ต้องเสียชื่อเสียง เสียเงินทอง เสียเวลา เสียไมตรี ก็เพราะเหตุนี้ ฯ

กินยาควรน้ำเย็นเท่านั้น

พ.ย. 17

คนมีอาการป่วยมากขึ้นจากการกินยาเม็ดแคปซูลกับน้ำอุ่น โดยที่ไม่รู้ว่ายาจะถึงกระเพาะก่อนที่จะละลายหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคุณควรจะกินยาแบบไหนดี ยาเม็ดสามารถละลายด้วยน้ำเย็น หลังจากกลืน คุณควรดื่มน้ำตามมากๆ ควรทานยาก่อนนอน 30 นาที ไม่ควรทานยาแล้วนอนเลย เพราะยาอาจะลงไม่ถึงในกระเพาะ

ตัวอย่าง:

ผู้ชายคนหนึ่งทานยา แอนตี้ไบโอติคส์ และดื่มน้ำน้อยเกินไปยาจึงลงไปไม่ถึงกระเพาะ ยาค้างอยู่ที่หลอดอาหารและเป็นเหตุให้หลอดอาหารอักเสบ 6 วันผ่านไป …. ชายคนนั้นกินได้แค่นมเย็นกับอาหารเหลว และต้องเข้านอนในโรงพยาบาลอีก 5 วัน แพทย์เตือนว่าอาการอาจจะแย่ลงและอาจมีอาการข้างเคียง สุดท้ายเกิดอาการไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิต หลังเข้าโรงพยาบาลเพียง 2 สัปดาห์

เพราะฉะนั้นต้องระวัง !!

เมื่อกินยาเม็ดหรือแคปซูลอย่าดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน น้ำผลไม้หรือน้ำหวานทุกชนิดตามยาลงไป ทางที่ดีควรดื่มน้ำเย็นเท่านั้น ถ้าคุณรู้สึกกระหายในลำคอหลังจากทานยาให้ดื่มน้ำตามมาก ๆ และควรยืนหรือนั่งตัวตรงๆ

**จำไว้ว่า .. เมื่อทานยาแล้วอย่านอนทันที

สูตรยาแก้ไอ

พ.ย. 17

สะโพกหรือน่องไก่ หั่นเป็นชิ้นนำไปต้มกับน้ำ ปรุงรสใส่ เกลือ พริกไทยดำตำ(เยอะๆ) ซอยหัวหอมใส่ จิ๊บทุกครึ่งชัวโมง ขนาดถ้วยตะไล (ถ้วยเหล้าหนึ่งกรึบ หรือเท่าถ้วยขนมตามภาพ) จะช่วยแก้ไอ แก้อาการเจ็บคอ เนื้อไก่ทำเป็นอาหารเย็น ทานกับข้าว

มีการวิจัยจาก Canada Reserch Council พบว่า การทา “วิค วาโปรับ”(Vicks Vaporub)  ที่ใต้ฝ่าเท้าและสวมถุงเท้านอน จะลดการไอได้ผล 100%

และถือเป็นการยืนยันจากผู้ที่เคยทดลองทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่ที่เวลานอนมีอาการไอและสามารถลดการไอได้อย่างอัศจรรย์

วิธีการแก้ไอตอนกลางคืน โดยการให้ทา”วิค วาโปรับ”(Vicks Vaporub)  ที่ฝ่าเท้าให้ทั่ว ทาเยอะหน่อย  แล้วใส่ถุงเท้าไว้ จะบรรเทาอาการไอ ลดลงมาก

1. นาทีแรกรู้สึกร้อนที่ฝ่าเท้านิดๆ ช่วงนี้ยังไอ แต่มีความรู้สึกแผ่ซ่าน

2. จากนั้นอาการคัน ระคายคอ ลดลงๆ อย่างช้าๆ

3. อาการหายไปในที่สุด โดยไม่ได้รับประทานยาอื่น ๆ เลย

4. ถ้าเริ่มไออีกครั้ง ก็ให้ทา”วิค วาโปรับ”(Vicks Vaporub) เพิ่ม

วิธีช่วยลดสารพิษตกค้างในผัก

ต.ค. 16

1.               ลดสารพิษได้ 90-95%

ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำอุ่น 1 กะละมัง (20 ลิตร) แช่นาน 15 นาที ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยมาก และหลังจากแช่ผักในสารละลาย โซเดียมไบคาร์บอเนตแล้ว ควรนำผักมาล้างด้วยน้ำอีกหลาย ๆ ครั้ง ก่อนนำไปบริโภคเพื่อจะเอาสารพิษที่ตกค้างที่ผิวของผักออกให้หมด

2.               ลดสารพิษได้ 60-84%

ใช้น้ำส้มสายชู (5%) 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 กะละมัง แช่นาน 10-15 นาที

3.               ลดสารพิษได้ 54-63%

ล้างผัก เด็ดเป็นใบ ๆ ใส่ตะกร้าโปร่ง เปิดก็อกน้ำให้ไหลแรงพอประมาณ ใช้มือช่วยคลี่ใบผัก ผลไม้ โดยให้น้ำไหลผ่าน ใช้มือช่วยคลี่ใบผัก นาน 2 นาที ผักที่มีดินติดควรแช่น้ำไว้นาน ๆ ให้ดินอ่อนตัวและล้างออกง่าย ไม่ต้องถู แรง ๆ เพราะจะทำให้ผักช้ำ ผักบางประเภทที่หนอนชอนไช เช่น ดอกกะหล่ำ ผักกาดขาว ควรแช่น้ำเกลือไว้สักพัก ใช้น้ำมาก ๆ หนอนและแมลงจะลอยออกมาอยู่ในน้ำเอง

4.               ลดสารพิษได้ 27-72%

ลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกของผักออกทิ้ง เด็ดผักเป็นใบ ๆ แล้วแช่น้ำสะอาดนาน 10-15 นาที

5.               ลดสารพิษได้ 48-50%

ต้มหรือลวกผักด้วยน้ำร้อน

6.               ลดสารพิษได้ 35-43%

ใช้ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ำ 1 กะละมัง แช่นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกที

7.               ลดสารพิษได้ 29-38%

ใช้เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 กะละมัง แช่นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกที

8.               ลดสารพิษได้  34-52%

แช่น้ำปูนใส นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

9.               ลดสารพิษได้  35-43%

แช่น้ำด่างทับทิม นาน 10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด) ผสมน้ำ 4 ลิตร) ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

10.               ลดสารพิษได้  29-37%

แช่น้ำซาวข้าว นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

11.               ลดสารพิษได้  22-36%

แช่น้ำยาล้างผัก นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

เกลือที่อยู่ในครัว

ต.ค. 15

1. ไอเพราะเป็นหวัด

แค่เอาน้ำเปล่า 1 ถ้วย มาเหยาะเกลือลงไป 1 ช้อนชา คนเบาๆ จนกว่าเกลือจะละลาย แล้วใช้บ้วนปากกลั้วคอหลายๆ ครั้ง ความเค็มจะเข้าไปละลายเสมหะในลำคอ ทีนี้ก็ไม่ต้องไอให้คนข้างๆ รำคาญแล้ว

 

2. มึนหัว สมองไม่แล่น

สาวทำงานที่เจอแบบนี้อย่ารอช้า รีบรองน้ำอุ่นให้เต็มถัง หยอดเกลือลงไป 2-3 ช้อนชา แล้วเอามาอาบ รับรองว่าสมองจะโล่งคิดงานได้ปรู๊ดปร๊าด เพราะเกลือช่วยกระตุ้นให้เลือดลงไหลเวียนดี มีเลือดไปหล่อเลี้ยงสมอง

 

3. เร่งให้อาเจียน

ถ้าบังเอิญกินสารพิษเข้าไป หรืออึดอัดอาหารไม่ย่อย จนต้องทำให้อาเจียนออกมา ให้ดื่มน้ำเกลือเข้มข้นแก้วใหญ่ๆ ไม่นานจะได้อาเจียนสมใจ

 

4. คัดจมูก

จะแค่คัดจมูกน้ำมูกไหล หรือลุกลามจนกลายเป็นโรคจมูกอักเสบก็ตาม ให้ใช้น้ำเกลือเจือจางหยอดเข้าไปในรูจมูกทั้งสองข้าง เกลือจะช่วยฆ่าเชื้อโรคในโพรงจมูก จะได้หยุดซี้ดซ้าดปาดน้ำมูกได้เสียที

 

5. คันตามผิวหนัง

ทาบริเวณที่คันด้วยน้ำเกลือ เชื้อราบริเวณนั้นจะสิ้นฤทธิ์

 

6. โรคตาแดง

โรคนี้มีเชื้อโรคเป็นตัวการอยู่เบื้องหลัง แต่สามารถปฐมพยายาบาลตัวเองก่อนถึงมือหมอได้ง่ายๆ ด้วยการเอาผ้าขนหนูสะอาดๆ (ถ้าต้มฆ่าเชื้อโรคก่อนได้ยิ่งดี) จุ่มน้ำเกลือแล้วเอามาเช็ดตา อาจจะแสบบ้างแต่นั่นล่ะคือยาดี หลังจากที่เกลือเข้าไปฆ่าเชื้อโรคในตาแล้ว ก็ล้างตาหลายๆ ครั้งด้วยน้ำสะอาด อาการบวมแดงมีขี้ตาของคุณจะทุเลาลง

 

7. แผลยุงกัด

ถ้าใครถูกเจ้ายุงตัวร้ายมาขอบริจาคเลือดไป แถมยังทิ้งรอยแผลไว้เป็นที่ระลึก อย่ามัวแต่เกาให้เสียลุคส์สาวงาม รีบๆ ใช้น้ำเกลือทาที่รอยแผล ไม่นานความคันจะหายไป และรอยบวมก็จะยุบเร็วด้วย

แครนเบอรี่

ต.ค. 15

แครนเบอรี่ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vaccinium macrocarpon เป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยที่นิยมปลูกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลแครนเบอรี่มีสีแดงสด และมีรสเปรี้ยวอมหวาน สามารถนํามาบริโภคทั้งในรูปผลสด ผลตากแห้ง และน้ำคั้น

แครนเบอรี่เป็นผลไม้ที่ประกอบไปด้วยสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารพฤกษเคมีที่สําคัญในแครนเบอรี่ได้แก่ โปรแอนโธไซยานิดิน (Proanthocyanidins), คาเทชิน (Catechins), ไตรเทอปีนอยด์ (Triterpenoids), กรดควินิค (Quinic acid), กรดฮิพพิวริค (Hippuric acid) และแทนนิน (Tannin) โดยเฉพาะสารโปรแอนโธไซยานิดิน สามารถป้องกันการยึดเกาะของแบคทีเรียกับเนื้อเยื่อในร่างกาย ด้วยเหตุนี้แครนเบอรี่ จึงถูกนําไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ แผลในกระเพาะอาหาร และการเกิดคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งมีรายงานว่าการบริโภคแครนเบอรี่สามารถลดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเต้านมในสัตว์ทดลอง ความเป็นกรดอ่อนๆของแครนเบอรี่ยังช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้อีกด้วย

นอกจากนี้มีรายงานทางการแพทย์มากมายเกี่ยวกับการบริโภคแครนเบอรี่ว่าสามารถลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด และอื่นๆ ได้อีกมากมาย

 

สรุปคุณประโยชน์ของแครนเบอรี่กับงานวิจัยทางการแพทย์

 

ลดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

1. สารสกัดจากแครนเบอรี่นั้นถูกใช้ในการรักษาและป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ (UTIs) มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ในด้านกลไกในการยับยั้งการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่มีงานวิจัยสนับสนุนว่า Proanthocyanidins (cPACs) ที่พบมากในแครนเบอรี่นั้นจะไปยับยั้ง flagella ที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่ของ Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) ทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่และจับรวมกลุ่มกันของ UPEC ลดลง จึงช่วยป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ (UTIs) ได้

2. ผู้หญิงที่ได้รับสารสกัดจากแครนเบอรี่ต่อเนื่องกัน สามารถจะช่วยยับยั้งการยึดเกาะตัวของ E. coli  ได้อย่างมีนัยสำคัญ (p value <0.0001) เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับสารสกัดจากผลแครนเบอรี่

3. เด็กและสตรีผู้สูงอายุ เมื่อรับประทานน้ำแครนเบอรี่ต่อเนื่องกัน สามารถลดการติดเชื้อซ้ำๆ บ่อยๆ ของโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

4. การรับประทานสารสกัดจากแครนเบอรี่ 500 มิลลิกรัม เพื่อเปรียบเทียบกับยา Trimethoprim ในการป้องกันการเป็นซ้ำของโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงวัยสูงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าสารสกัดจากแครนเบอรี่สามารถป้องกันได้ แต่ได้ผลต่ำกว่ายา Trimethoprim อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุให้การยอมรับสารสกัดจากแครนเบอรี่มากกว่ายา Trimethoprim  เนื่องจากสารสกัดจากแครนเบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งให้ผลข้างเคียงต่ำกว่าในการทำให้เชื้อดื้อยา และการเกิดการติดเชื้อราและ Clostridium difucile ซ้ำซ้อน เมื่อเทียบกับยา Trimethoprim อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าอีกด้วย

5. การดื่มน้ำแครนเบอรี่ 500 มิลลิลิตร แล้วดื่มน้ำตาม 1,500 มิลลิลิตร (1.5 ลิตร) ในผู้ชายแอฟริกาใต้ สามารถป้องกันการตกตะกอนของ Calcium oxalate ที่เป็นสาเหตุของนิ่วที่ไตได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียว

 

ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรับประทานแครนเบอรี่ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม Flavonoids (แอนโธไซยานิน (Anthocyanin)), ฟลาโวนอล (Flavonols) และโปรแอนโธไซยานิดิน (Proanthocyanidins) ) โดยที่ Flavonoids จะไปยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) ทำให้ป้องกันการเกิด Oxidized LDL ที่เป็นสาเหตุของหลอดเลือดตีบและอุดตันได้ (อ้างอิงที่ 11)

สารต้านอนุมูลอิสระจากแครนเบอรี่ สามารถเหนี่ยวนำให้ตัวรับ LDL ที่ตับทำงานมากขึ้น เป็นผลทำให้เพิ่มการขับออกของ LDL จากระบบไหลเวียนของเลือด และเพิ่มการนำโคเลสเตอรอลเข้าสู่เซลล์ตับเพื่อขับออกได้ ทำให้ลดโคเลสเตอรอลได้

สุขภาพในช่องปาก

1. น้ำแครนเบอรี่มีส่วนประกอบของ High molecular weight non-dialyzable material (NDM) ซึ่งสามารถยับยั้งการยึดเกาะและการรวมตัวกันของแบคทีเรียในช่องปากหลายชนิด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคทางช่องปาก การเกิดคราบหินปูน และจุลินทรีย์บนผิวฟันได้

2. Proanthocyanidins ที่ได้จากน้ำแครนเบอรี่เข้มข้นนั้น สามารถลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ (Inflammatory mediator) ที่สร้างมาจากเซลล์ gingival fibroblasts เช่น Interleukin (IL-6,IL-8) และ PGE(2) ในโรคปริทันต์ (Periodontitis) เป็นผลให้สามารถลดขบวนการอักเสบได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่จะพัฒนาเป็นสารช่วยในการรักษาโรคปริทันต์ (Periodontitis) ต่อไป

 

โรคมะเร็ง

1. Proanthocyanidins ที่พบมากใน Cranberry นั้น พบว่ามีการทดสอบในหลอดทดลองว่ามีผลในการทำลายเซลล์มะเร็งรังไข่ได้ โดยจากการทดลองพบว่าการให้ Proanthocyanidins เดี่ยวๆ จะเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งตายลง (Apoptotic change) หรือเมื่อให้ร่วมกับยารักษามะเร็งรังไข่ (Paraplatin) จะเสริมฤทธิ์ยารักษาในการลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้

2. การให้น้ำแครนเบอรี่วันละ 250 ml ร่วมกับการได้รับยาฆ่าเชื้อในกระเพาะอาหาร สามารถเพิ่มอัตราการทำลายเชื้อได้สูงขึ้นในเพศหญิงในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Helicobacter pylori (H.pylori ) ทั้งนี้  H.pylori เป็นเชื้อที่พบในกระเพาะอาหาร หากติดเชื้อเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้

3. การให้น้ำแครนเบอรี่ 250 ml ในผู้ที่ติดเชื้อ H. pylori โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ได้รับน้ำแครนเบอรี่ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับน้ำแครนเบอรี่ ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับน้ำแครนเบอรี่ สามารถที่จะยับยั้งการติดเชื้อ H. pylori ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับน้ำแครนเบอรี่

4. Proanthocyanidins ที่พบมากใน Cranberry นั้น สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนมะเร็งและนำไปสู่การตายของเซลล์มะเร็งปอด (rapid induce of apoptosis)

5. Cranberry ประกอบไปด้วยสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) โดยที่สารประกอบ Flavonoids (Proanthocyanidins) เป็นตัวที่กล่าวถึงในการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis) โดยจากการศึกษาพบว่า Proanthocyanidins เป็นสารที่ยับยั้งกลไกการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหลายกลไก และพบว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งต่อไป

 

ข้อควรระวัง

การรับประทานน้ำแครนเบอรี่มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรรับประทานมากเกินไปในผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin) เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่า การรับประทานน้ำแครนเบอรี่มากกว่าวันละ 1.42 ลิตร มีผลทำให้มีโอกาสเลือดออกภายในได้ (Hemorrhage) อย่างไรก็ตาม หากรับประทานแต่น้อย จะไม่มีอันตราย เนื่องจากมีอีกงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานน้ำแครนเบอรี่ วันละ 240 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือด (Warfarin) ไม่มีอันตรายจากภาวะเลือดออกภายในแต่อย่างใด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกาย

ส.ค. 13

หิวเพราะกลิ่น

พอกลิ่น หอมของอาหารลอยมา พวกเราคงเคยรู้สึกหิว ตามกลิ่นนั้นไปด้วยใช่ไหมล่ะ ก็กลิ่นอาหารเข้าไปกระตุ้นระบบการย่อยอาหารของเรา ทำให้น้ำย่อยในปากและท้องทำงาน เราจึงรู้สึกหิวทั้งๆที่บางครั้งเราไม่ต้องการกินอีก

กระเพาะแข็งแกร่ง

ในกระเพาะอาหารของเรามีน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงมาก จนสามารถละลายสังกะสีได้ แต่กรดเหล่านี้ไม่สามารถละลายผนังกระเพาะของเราได้ เนื่องจากทุกนาทีเซลล์ผนังกระเพาะเก่า 5,000 เซลล์ จะถูกเซลล์ใหม่แทนที่และเปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดทุกๆ 3 วัน

ท้องร้องจ๊อกๆ

พวกเราเคยได้ยินเสียงท้องร้องเมื่อรู้สึกหิวบ้างไหมสาเหตุที่ท้องร้องก็เพราะสมองซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความรู้สึกหิวของเรา จะคอยจัดลำดับการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ ถ้าในเลือดมีสารอาหารพอเพียง สมองก็จะสั่งให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลง แต่เมื่อใดที่มีสารอาหารในเลือดน้อยระบบย่อยอาหารจะทำงานเร็วขึ้นเราจึงได้ ยินเสียงท้องร้อง

ตกใจจนหน้าซีด

เมื่อเราตกใจหน้าจะซีด เนื่องจากเลือดบริเวณแก้มจะไหลย้อนกลับอย่างรวดเร็วเพื่อทำหน้าที่ฉุกเฉิน คือให้สารอาหารและออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อส่วนอื่น เนื่องจากร่างกายไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเผชิญความตกใจ เมื่อเลือดจากแก้มไหลออกไป หน้าเราจึงซีด

เขินอาย

เมื่อเรารู้สึกเชินอายหน้าเราก็จะแดง โดยเฉพาะบริเวณแก้มและลำคอ เพราะขณะที่เราเขินอาย เซลล์ประสาทจะถูกกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่พลังงานสูงชื่อว่าเปปไตด์ (peptide) ออกมา ทำให้เส้นเลือดที่แก้มและลำคอขยายตัว หน้าของเราจึงแดงมากกว่าปกติ

น้ำหนักวิญญาณ

เชื่อหรือไม่ว่าวิญญาณของพวกเราก็มีน้ำหนักด้วยเหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์ทดลอง ชั่งน้ำหนักของวิญญาณ โดยชั่งน้ำหนักของคนในขณะที่มีชีวิตอยู่เปรียบเทียบกับ น้ำหนักหลังจากเสียชีวิตทันที พบว่าน้ำหนักหายไป 21 กรัม จึงสรุปว่าดวงวิญญาณของพวกเรามีน้ำหนัก 21 กรัมด้วย

สารฆ่าความเจ็บปวด

เคยสังเกตไหมว่าทำไมบางครั้งนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันยัง สามารถลงแข่งขันได้จนจบหรือทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสนามรบยังคงทนต่อสู้ข้าศึกอยู่ได้ พวกเขาไม่เจ็บกันหรือ?? นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า เมื่อมนุษย์เผชิญสถานการณ์ที่ตึงเครียด สมองจะปล่อยสารออกมายับยั้งความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ ทำให้มนุษย์ต่อสู้กับความเจ็บปวดได้

ไม่มีน้ำตา

รู้หรือปล่าวว่าตอนที่เราอายุ 4-5 เดือน เราร้องไห้ไม่มีน้ำตากันหรอกครับ แม้จะร้องเสียงดังแค่ไหนก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้เพราะต่อมน้ำตาของคนเราจะพัฒนาขึ้น หลังจากเกิดมาแล้ว 4-5 เดือน ตอนนี้พวกเราคงจะร้องไห้มีน้ำตากันทุกคนแล้วนะครับ

มาจากดวงดาว

ร่างกายของเราประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก อะตอมเหล่านี้มาจากไหน นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่ม เชื่อว่า อะตอมเกิดมาจากดวงดาวที่ดับแล้วเมื่อ 5000 ล้านปี ก่อนที่จะมีพระอาทิตย์เกิดขึ้น และดวงดวงนี้เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนเมื่อโลกเกิดขึ้น เซลล์ของสิ่งมีชีวิตนี้ก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นคน

สารพัดสาร

เชื่อหรือไม่ว่าในร่างกายของเรามีสารอยู่มากมาย เช่น

มีฟอสฟอรัสในปริมาณที่มากพอจะทำหัวไม้ขีดไฟ 2,000 ก้าน

มีไขมันพอที่จะทำสบู่ได้ 7 ก้อน

มีเหล็กมากพอที่จะทำตะปูได้ 1 ตัว

มีปูนขาวที่สามารถละลายน้ำแล้วนำไปทาห้องเล็ก ๆ ได้ 1 ห้อง

มีซัลเฟอร์ 1 ช้อนชาและโลหะอีกประมาณ 30 กรัม

นอนแล้วสูง

การนอนช่วยให้เราสูงขึ้นได้ เพราะเมื่อเรายืนหรือนั่ง แผ่นกระดูกอ่อนที่กระดูกสันหลังจะถูกแรงดึงดูดของโลกกดลง การนอนช่วยให้แรงกดนี้หายไป แผ่นกระดูกอ่อนที่ถูกกดก็จะพองตัว ทำให้เราสูงขึ้นได้อีก 8 มิลลิเมตรแต่เมื่อตื่นมาเราก็จะสูงเท่าเดิม

พลังกาย

ร่างกายของคนเราแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดเสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการยกน้ำหนัก เช่นถ้าเรานอนหลับโดยห่มผ้าหนัก 2.5 กิโลกรัม หายใจโดยเฉลี่ย 16 ครั้งต่อนาที และนอนนานประมาณ 8 ชั่วโมง ทรวงอกของเราสามารถยกน้ำหนักได้ถึง 20 ตัน

ฉันทำไม่ได้

สิ่งที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถทำได้คือ หายใจและกลืนอาหารไปพร้อมๆ กัน เพราะกระบวนการกลืนจะไปรบกวนกระบวนการหายใจด้วยการปิดกั้นอากาศ ไม่ให้ผ่าน เข้าไปขณะที่อาหารเคลื่อนจากปากไปยังคอหอยและผ่านไปที่กระเพาะอาหาร